Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Znajdź nas na facebooku

Historia

Miejsko - Gminny Ośrodek kultury w Kłodawie Zwany potocznie Domem Kultury utworzony został na mocy Uchwały nr XVII/77/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kłodawie z dnia 15. 09. 1987 roku. W dniu 1. 02. 1988 r. wpisany został do rejestru instytucji upowszechniania kultury pod numerem 81. Swoją działalnością obejmował teren miasta i gminy Kłodawa. Pierwszą siedzibą Domu Kultury był Dom Górnika na Osiedlu Górniczym. Na mocy porozumienia pomiędzy Kopalnią Soli "Kłodawa", a Urzędem Miasta i Gminy Kłodawa, udostępniono pomieszczenia Domu Górnika dla potrzeb Domu Kultury do czasu rozbudowy budynku kina, w którym to mieścić się miał Ośrodek Kultury. W praktyce jednak, w tym czasie korzystano głównie z pomieszczenia biurowego w Urzędzie Miasta oraz jednej z sal na parterze Domu strażaka. Okręgowa Instytucja Rozpowszechniania Filmów w Poznaniu w dniu 2. 04. 1990 r. przekazała na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie budynek Kina "Dar", w którym nieprzerwanie do dziś działa Gminny Ośrodek Kultury. W dniu 28. 10 1992 r. na mocy Uchwały nr XXX/197/92 zmieniono nazwę Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na Gminny Ośrodek Kultury oraz statut jednostki.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie